Sẽ đấu giá trực tuyến biển số ô tô

Sẽ đấu giá trực tuyến biển số ô tô

VietTimes -- Tất cả kho số đưa ra đấu giá đều được niêm yết công khai tại nơi đăng ký xe và trên trang đấu giá trực tuyến. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, góp phần tạo  điều kiện cho mọi người dân ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tham gia được và số tiền thu được sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.