Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cam kết giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cam kết giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, với 14 dự án cấp bách trong gói 15 nghìn tỷ, từ nay đến cuối năm sẽ khởi công 10 dự án giao thông cấp bách mà hiện nay đang đấu thầu và đang chuẩn bị mặt bằng. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, sẽ giải ngân khoảng 10 nghìn tỷ cho giải phóng mặt bằng và tạm ứng tiền xây lắp.