Kế hoạch tham vọng của MWG trong năm 2019

Kế hoạch tham vọng của MWG trong năm 2019

VietTimes -- CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG) vừa công bố báo cáo tóm tắt tình hình kinh doanh 11 tháng năm 2018 và kế hoạch kinh doanh của năm 2019. Kế hoạch này sẽ được trình cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 3/2019.