Sự tin cậy của báo cáo tài chính

Sự tin cậy của báo cáo tài chính

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thời gian qua liên tục nhận được những thông tin gây “sốc” bởi báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp đang từ lãi chuyển sang lỗ và ngược lại, mà điểm chung đều có liên quan đến hàng tồn kho và/hoặc nợ phải thu.
Nhặt sạn báo cáo tài chính trong hồ sơ lên sàn

Nhặt sạn báo cáo tài chính trong hồ sơ lên sàn

Khoảng 300 DN đại chúng và niêm yết tham dự Hội nghị “Nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán trong hồ sơ đăng ký niêm yết” đã cùng thảo luận, đặt câu hỏi và tham gia phiếu khảo sát về nhu cầu đào tạo về quản trị, về chế độ kế toán, để giảm bớt “hạt sạn” trong các BCTC khi DN chuẩn bị lên sàn.