1001 kiểu thoát y và những thông điệp khó tin

1001 kiểu thoát y và những thông điệp khó tin

Khi cơ thể con người không còn là điều bí mật, khi "lõa" không còn là điều cấm kỵ, dường như nhân loại lại quay về với nhận thức nguyên thủy của chính mình. Ở đầu đường góc phố, người ta cởi quần áo nhằm truyền tải một thông tin hoặc thông điệp nào đó.