Choáng với những khẩu hiệu, băng rôn "khó đỡ" trên phố

Choáng với những khẩu hiệu, băng rôn "khó đỡ" trên phố

 Không chỉ vào các dịp lễ kỷ niệm mà ngày thường, khẩu hiệu, băngrôn cũng giăng mắc đầy trên phố. Sự hiện diện của những khẩu hiệu không chỉ mang tính tuyên truyền cho cộng đồng mà PR cho chính cửa hàng, sản phẩm do người dân “tự sản xuất” thực sự đáng báo động!