Nhận định TTCK tuần 13 -17/11/2017: Nhóm cổ phiếu SCIC thoái vốn thu hút dòng tiền

Nhận định TTCK tuần 13 -17/11/2017: Nhóm cổ phiếu SCIC thoái vốn thu hút dòng tiền

VietTimes -- Trong tuần, các cổ phiếu trong danh sách thoái vốn của SCIC vào 12/2017 đã hút mạnh dòng tiền như FPT, NTP, BMP, DMC, VCG. Bên cạnh đó, giai đoạn dùng thử miễn phí giao dịch phái sinh đã hết, một số CTCK như HSC, VND, SSI, VPBS đã lần lượt công bố biểu phí giao dịch Chứng khoán phái sinh trong tuần qua.