Điểm báo ngày 16.11.2017: Bkav bóc tẩy lỗ hổng bảo mật iPhone X

Điểm báo ngày 16.11.2017: Bkav bóc tẩy lỗ hổng bảo mật iPhone X

VietTimes -- Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các trang tin điện tử tổng hợp. Tranh cãi sôi nổi về đề xuất cho cán bộ làm việc ở nhà, đến cơ quan 1-2 ngày/tuần. Thách thức với kiểm toán viên nhà nước trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bkav bóc tẩy lỗ hổng bảo mật iPhone X. Thu thuế bán hàng qua mạng khó khả thi. Để khởi nghiệp thành công cần biết quản trị kinh doanh.