Xác định tỷ lệ đói nghèo nhờ hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao

Xác định tỷ lệ đói nghèo nhờ hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao

VietTimes -- Phương pháp này được được coi như bước đột phá nhằm đánh giá những khu vực đói nghèo mà vẫn giảm thiểu sự tốn kém, nguy hiểm và khó khăn so với phương pháp thực địa trước đây. Nghiên cứu trên do các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford công bố trên Tạp chí Khoa học Mỹ số ra ngày 18/8 vừa qua.