“Đại gia” lần lượt mua công ty con của Vinatex

“Đại gia” lần lượt mua công ty con của Vinatex

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mua lại Công ty TCCP Dệt may Việt Nam (TFC, thuộc Tập đoàn Dệt May). Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý chủ trương bán một công ty con thuộc Tập đoàn Dệt May (Vinatex).