Tin nóng 24h: Khách hàng bị tù, Tân Hiệp Phát “đóng vai”… nạn nhân, Trung Quốc cay cú vì B-52 Mỹ, đánh có nét, quân Syria thắng cũng… nét

Tin nóng 24h: Khách hàng bị tù, Tân Hiệp Phát “đóng vai”… nạn nhân, Trung Quốc cay cú vì B-52 Mỹ, đánh có nét, quân Syria thắng cũng… nét

Thêm loạt sản phẩm của Tân Hiệp Phát…hỏng tiếp, công ty này lại tự nhận là… nạn nhân. Trên biển Đông, máy bay B52 Mỹ lần thứ 2 bay sát đảo nhân tạo bị Trung Quốc xâm lược, nước này la làng như bị…xâm lược. Tại Syria, quân chính phủ đánh ngày càng "nét" hơn...Đó là tin chính của 24h qua