Phát chuyển nhanh bằng... drone

Phát chuyển nhanh bằng... drone

Thử nghiệm của hãng UPS - Mỹ cho thấy hiệu quả tiềm năng mà máy bay không người lái có thể mang lại trên các tuyến đường chuyển phát hàng hóa ở khu vực nông thôn.