Những khoản nợ “biệt phái”…

Những khoản nợ “biệt phái”…

VietTimes – Nói là “biệt phái” vì những khoản nợ/khoản cho vay ấy, vì một lý do nào đó đã được “điều” qua một nơi, “nằm” ở đó một thời gian, hết “nhiệm kỳ” hay đến thời điểm phù hợp lại được đưa trở về “biên chế”…