“Aviadarts-2015” cuộc đua tài các ace siêu hạng.

“Aviadarts-2015” cuộc đua tài các ace siêu hạng.

Lần đầu tiên trong khuôn khổ của cuộc đua tài kỹ năng không chiến phi công "Aviadarts-2015" trên thao trường không quân "Pogonovo" trong vùng Voronezh sẽ có cuộc đấu giữa các đội bay biểu diễn "Swifts", "Russian Knights", "Falcons of Russia" và "Berkut"