Tôi đi học phi công

Tôi đi học phi công

VietTimes – "Tôi thực sự hiểu rằng, để làm được phi công, cần được sinh ra với các điều kiện cần có. Nếu không, có cố gắng cách mấy cũng không được, và rằng, phi công không phải là nghề cho những người lười biếng"