Bộ TT&TT triển khai cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo“

Bộ TT&TT triển khai cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo“

VietTimes -- Từ 0h00 ngày 16/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia sẽ chính thức được mở để đón nhận những tin nhắn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Mỗi tin nhắn có giá trị tương đương 15.000 đồng.