Mã độc có khả năng tự học hỏi cao sẽ rầm rộ “đổ bộ” trong 2018

Mã độc có khả năng tự học hỏi cao sẽ rầm rộ “đổ bộ” trong 2018

VietTimes -- Sự sinh sôi nảy nở của những thiết bị trực tuyến cho phép truy cập vào thông tin cá nhân, thông tin tài chính, cùng với sự kết nối của vạn vật - từ những “binh đoàn” thiết bị IoT và hạ tầng thiết yếu như nhà, văn phòng, ô tô đến sự xuất hiện và tăng trưởng của thành phố thông minh - đã tạo ra cơ hội mới cho tội phạm mạng cùng những nguy cơ khác.