North East Custom hồi sinh Yamaha XT500

North East Custom hồi sinh Yamaha XT500

Yamaha XT500 được coi là “ông tổ” của những chiếc Dual-Sport hiện đại. Chiếc Enduro ra đới vào cuối những năm 70 này là dấu mốc quan trọng thay đổi hẳn xu hướng Scrambler, chính thức được các hãng xe nghiên cứu sản xuất thay vì người chơi phải độ lại từ những chiếc xe thông thường.