Ý thức người dùng mạng ở Việt Nam thuộc nhóm yếu nhất thế giới

Ý thức người dùng mạng ở Việt Nam thuộc nhóm yếu nhất thế giới

VietTimes -- Hiện về ứng dụng công nghệ thông tin,Việt Nam đứng thứ 80 thế giới, đạt mức trung bình, nhưng về độ an toàn thông tin thì đứng trên 100, thuộc nhóm trung bình yếu. Trong đó, chỉ số liên quan đến ý thức và hành vi của người dân thì Việt Nam thuộc nhóm yếu nhất trên thế giới.