Bài 3: Trung, Mỹ đã bước vào giai đoạn xung đột liên tục
Quan hệ Mỹ - Trung:

Bài 3: Trung, Mỹ đã bước vào giai đoạn xung đột liên tục

VietTimes – Trong phần mang tiêu đề “Vì sao quan hệ Trung - Mỹ mấy năm gần đây liên tục xấu đi”, ông Tiêu Công Tần đã phân tích nguyên nhân, cho rằng trách nhiệm ở cả hai phía; đặc biệt phê phán trào lưu dân tộc cực đoan, tư tưởng ngoại giao “Chiến lang” của một bộ phận người Trung Quốc đã khiến quan hệ Trung - Mỹ lâm vào tình trạng tồi tệ hiện nay.