Hai tỉnh chiến lược của Syria tiếp tục giành chiến thắng

Hai tỉnh chiến lược của Syria tiếp tục giành chiến thắng

Hai tỉnh có vị trí then chốt chiến lược của Syria là Latakia và Aleppo đang có điều kiện thuận lợi để quân đội Syria phát huy sức mạnh tấn công. Lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa đã chiếm lại môt phần biên giới Latakia và lực lượng Tiger buộc IS tháo lui quy mô lớn là những tin tốt trong ngày.