Người Mỹ xếp hàng dài để mua “iPhone X nhái”

Người Mỹ xếp hàng dài để mua “iPhone X nhái”

VietTimes – Hôm 21/5 vừa qua, trên đường phố New York người ta thấy cảnh tượng các tín đồ smartphone xếp hàng dài để chờ mua điện thoại. Cảnh tượng này thường thấy mỗi khi Apple mở bán iPhone, nhưng vào thời điểm này người ta đang xếp hàng để mua “iPhone X nhái”.