Bộ GTVT đề xuất cấm xe Grab chạy ngoại tỉnh quá 70% tổng thời gian hoạt động mỗi tháng

Bộ GTVT đề xuất cấm xe Grab chạy ngoại tỉnh quá 70% tổng thời gian hoạt động mỗi tháng

VietTimes – Bảo lưu yêu cầu dán dòng chữ "XE HỢP ĐỒNG" lên kính trước, Bộ GTVT còn đề xuất xe Grab phải có thời gian hoạt động tại địa phương nơi cấp phù hiệu tối thiểu 70% tổng thời gian hoạt động trong tháng, căn cứ trên dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình. Đề nghị này áp dụng đồng loạt với các xe ứng dụng hợp đồng điện tử.