TP.HCM xây dựng đô thị sáng tạo ứng dụng giao dịch điện tử, ngăn chặn cán bộ "ăn tiền"

TP.HCM xây dựng đô thị sáng tạo ứng dụng giao dịch điện tử, ngăn chặn cán bộ "ăn tiền"

VietTimes -- TP.HCM đang lên kế hoạch xây dựng chính quyền khu đô thị sáng tạo, là kiểu chính quyền kiểu mẫu, mọi giao dịch thực hiện bằng điện tử bảo đảm công khai, minh bạch và không còn xảy ra việc tiêu cực, nhũng nhiễu. Có như vậy mới ngăn chặn được tình trạng cán bộ "ăn tiền".