SHB và “cô gái đẹp” VVF chính thức nhận “giấy đăng ký kết hôn”

SHB và “cô gái đẹp” VVF chính thức nhận “giấy đăng ký kết hôn”

VietTimes – Sau 2 năm kể từ ngày VVF và SHB công bố những thông tin đầu tiên về việc hợp nhất, ngót 20 tháng kể từ ngày đại hội cổ đông SHB chính thức thông qua chủ trương sáp nhập, và tròn 1 năm kể từ ngày Chủ tịch SHB và VVF chính thức nộp đơn đề nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra quyết định, chính thức chấp thuận cho VVF về "chung nhà" với SHB.