Chuyện về cha đẻ Cờ Toán Việt Nam

Chuyện về cha đẻ Cờ Toán Việt Nam

VietTimes -- Chỉ học hết lớp 7 vậy mà ông phát minh ra Cờ Toán! Phải chờ đợi 35 năm phát minh của ông mới được cấp bản quyền, rồi có người nước ngoài trả 1 triệu USD nhưng ông không bán. Lý do không bán của ông đơn giản: “Cờ Toán là của người  Việt để người Việt chơi, chơi càng thêm yêu mến và tự hào về dân tộc mình. Vậy thôi!” Ông là Vũ Văn Bẩy ở 43 dốc Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.