Lo ngại “chồng” thêm gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp Việt
Dự thảo NĐ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PT-TH sửa đổi:

Lo ngại “chồng” thêm gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp Việt

VietTimes -- Các nội dung số như video, nhạc trực tuyến phải được biên tập, biên dịch theo quy định của Luật Báo chí và nhà cung cấp phải đảm bảo tỷ lệ số lượng chương trình trong nước trong tổng số chương trình cung cấp trên dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet không thấp hơn 30%.
Băn khoăn về quy định đặt máy chủ tại Việt Nam

Băn khoăn về quy định đặt máy chủ tại Việt Nam

VietTimes -- Quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đặt máy chủ tại Việt Nam và đặt cơ quan đại diện tại Việt Nam phản ánh tư duy cũ về chủ quyền quốc gia, áp đặt tư duy trước kỷ nguyên số và nền kinh tế số. Việc đặt máy chủ ở đâu không quan trọng bằng quy trình đảm bảo an ninh mạng đối với dữ liệu đó.