Vũ Mão- một con người trung thực, một cán bộ quý hiếm

Vũ Mão- một con người trung thực, một cán bộ quý hiếm

VietTimes – "Anh là một người rất trung thực. Gần chục năm trực tiếp làm thư ký cho Anh, tôi chưa từng thấy Anh ăn không nói có cho ai bao giờ. Hơn thế nữa, Anh còn không ngại góp ý cho nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước về những điều mà những người khôn ngoan khác sẽ không bao giờ nói ra"- TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm VPQH.