Bí quyết phát triển vũ khí Trung Quốc: Đánh cắp công nghệ

Bí quyết phát triển vũ khí Trung Quốc: Đánh cắp công nghệ

Tất cả các mẫu vũ khí trang bị kỹ thuật Liên Xô mà Trung Quốc làm nhái được xuất khẩu nhiều hoặc là sang các nước thế giới thứ ba không có nguồn lực tài chính để mua vũ khí Nga, hoặc là sang các nước không thể mua vũ khí của Liên Xô hay phương Tây vì những lý do chính trị.