'Mắt thần' Việt Nam chuyên bắt máy bay tàng hình

'Mắt thần' Việt Nam chuyên bắt máy bay tàng hình

VietTimes -- Ngoài hệ thống radar thụ động Vera, các nhà bình luận quốc tế đã nói đến việc Việt Nam nhập khẩu 20 đài radar RV-01 "Vostok -E" có khả năng phát hiện máy bay tàng hình. Câu chuyện về đài radar Vostok -E không thấy nhắc lại trên truyền thông. Có thể đó là vấn đề về bí mật.