Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cam kết giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cam kết giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, với 14 dự án cấp bách trong gói 15 nghìn tỷ, từ nay đến cuối năm sẽ khởi công 10 dự án giao thông cấp bách mà hiện nay đang đấu thầu và đang chuẩn bị mặt bằng. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, sẽ giải ngân khoảng 10 nghìn tỷ cho giải phóng mặt bằng và tạm ứng tiền xây lắp.
Phân công các bộ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Phân công các bộ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

VietTimes -- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017