Khoản nợ 3.400 tỉ đồng của Vietracimex

Khoản nợ 3.400 tỉ đồng của Vietracimex

VietTimes – Trong vòng 2 năm (từ đầu tháng 12/2018 đến nay), riêng công ty mẹ là Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) của “đại gia” Võ Nhật Thăng đã huy động thành công 3.400 tỉ đồng qua kênh trái phiếu.

Lộ khoản nợ 2.600 tỷ đồng của Vietracimex

Lộ khoản nợ 2.600 tỷ đồng của Vietracimex

VietTimes -- Khoản nợ phải trả này chính là lượng trái phiếu mà Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng (Vietracimex), do ông Võ Nhật Thăng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), đã phát hành được tiết lộ trong đợt báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu giai đoạn nửa đầu năm 2019. Văn bản báo cáo được ký bởi ông Lê Tuấn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Vietracimex.