Hoạt hình Việt - tiềm năng chờ khai phá

Hoạt hình Việt - tiềm năng chờ khai phá

Doanh thu phòng vé phim hoạt hình tại Việt Nam đã tăng từ 2-12% trong 10 năm. Hoạt hình Việt đang đứng trước cơ hội khai phá tiềm năng của thị trường này khi mà đã có những nhà sản xuất mới đầy tiềm lực như VinTaTa của Vingroup.