Phê duyệt giá đất cụ thể Tổ hợp du lịch khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí biển Lộc Hà: 751.315 đồng/m2

Phê duyệt giá đất cụ thể Tổ hợp du lịch khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí biển Lộc Hà: 751.315 đồng/m2

VietTimes – Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp du lịch khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí biển Lộc Hà, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng (Hà Mỹ Hưng) làm chủ đầu tư.