Vinamilk và bài toán tăng trưởng

Vinamilk và bài toán tăng trưởng

VietTimes -- Ở một công ty có vị thế và quy mô như Vinamilk, việc tìm lại đà tăng trưởng không phải là câu chuyện dễ dàng. Các bước đi chiến lược mới cũng cần thời gian để chứng minh tính hiệu quả.