King Coffee - “mộng riêng” của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

King Coffee - “mộng riêng” của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

VietTimes -- Thời gian gần đây, mọi người thường nhắc đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo với những tranh chấp với chồng, là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đằng sau câu chuyện này, bà Thảo vẫn đang lèo lái một doanh nghiệp sản xuất cà phê khác, là TNI Corperation (Trung Nguyên Intenational), với thương hiệu King Coffee.
Chọn Trung Nguyên hoặc G7: Tính toán đầy sắc sảo của bà Thảo nhưng làm công ty suy yếu trước đối thủ?

Chọn Trung Nguyên hoặc G7: Tính toán đầy sắc sảo của bà Thảo nhưng làm công ty suy yếu trước đối thủ?

Nhận về thương hiệu G7/Trung Nguyên kết hợp với hệ thống sản xuất và phân phối đã có sẵn, cả ông Vũ - bà Thảo có thể ngay lập tức tiếp tục kinh doanh thay vì phải mất công xây dựng từ đầu như bà Thảo đang làm với thương hiệu riêng King Coffee của mình.
Nửa đầu năm, Công ty mẹ - Tổng công ty cà phê Việt Nam lợi nhuận suy giảm, nặng gánh đầu tư tài chính

Nửa đầu năm, Công ty mẹ - Tổng công ty cà phê Việt Nam lợi nhuận suy giảm, nặng gánh đầu tư tài chính

VietTimes -- Sau khi thoái vốn tại Vinacafe Biên Hòa, Tổng công ty cà phê Việt Nam (Vinacafe) vẫn gặp nhiều thách thức khi triển khai thực hiện tái cơ cấu giai đoạn từ năm 2015 - 2017. Kết quả kinh doanh và khối lượng công việc được thể hiện một phần trong báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2018 của Công ty mẹ - Vinacafe.