GS Phan Đình Diệu – người toàn tâm, toàn ý với nền tin học nước nhà

GS Phan Đình Diệu – người toàn tâm, toàn ý với nền tin học nước nhà

VietTimes – "Công nghệ thông tin là một ngành mà tôi rất tha thiết. Cả phần đời sung sức nhất của mình, tôi đã dành để nghiên cứu, xây dựng và góp phần phát triển nó" -GS TS Phan Đình Diệu từng tâm sự. Ông ra đi là một mất mát lớn lao  đối với nền khoa học nước nhà. Bài viết này như một lời tiễn biệt.
Có máy tính đầu tiên từ cuối thập niên 1970, nhưng vì sao việc sản xuất máy tính VN lụi tàn?

Có máy tính đầu tiên từ cuối thập niên 1970, nhưng vì sao việc sản xuất máy tính VN lụi tàn?

VietTimes – Năm 1987, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ từng thiết kế thành công máy vi tính Bác Tô song đề án này đã không trở thành hiện thực do cơ sở nghiên cứu bị hỏa hoạn. Tuy nhiên, đây không phải là đề án thiết kế chế tạo máy vi tính đầu tiên ở Việt Nam mà trước đó hơn 10 năm đã từng có một đề án khác của Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển (nay là Viện Công nghệ Thông tin) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.