VNM trở lại, VEA rời khỏi top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VEIL

VNM trở lại, VEA rời khỏi top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VEIL

VietTimes -- Sau khi ra khỏi top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - một thành viên của quỹ đầu tư Dragon Capital, cổ phiếu VNM đã nhanh chóng quay trở lại với tỷ trọng chiếm 2,81%. Sự trở lại của VNM cũng đã khiến cổ phiếu VEA bị đẩy ra khỏi top 10 dù trước đó VEIL đã liên tục thực hiện mua vào.