7 trọng tâm thể hiện tầm nhìn Tập Cận Bình về “kỷ nguyên mới” của Trung Quốc

7 trọng tâm thể hiện tầm nhìn Tập Cận Bình về “kỷ nguyên mới” của Trung Quốc

VietTimes -- Sáng 18/10, tại buổi lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX , Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vạch ra tầm nhìn phát triển 5 năm tới cho Trung Quốc. Ông Tập cho biết Trung Quốc đã có bước đột phá mang tính lịch sử trong lĩnh vực quốc phòng và cải tổ quân đội.