Chính phủ chỉ đạo NFSC "nghiên cứu giải quyết những vấn đề nổi cộm"

Chính phủ chỉ đạo NFSC "nghiên cứu giải quyết những vấn đề nổi cộm"

VietTimes -- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) cần chủ động tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan trong giám sát, cung cấp, chia sẻ thông tin, ban hành hoặc sửa đổi chính sách, quy định không còn phù hợp, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm...