Năm 2018, Trung Quốc "đả hổ diệt ruồi" thế nào

Năm 2018, Trung Quốc "đả hổ diệt ruồi" thế nào

VietTimes -- Năm 2018, công tác chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ tập trung vào chống "kẻ hai mặt", chống chủ nghĩa hình thức, bệnh quan liêu, tham nhũng vặt, truy bắt quan tham trốn ra nước ngoài, tăng cường thanh tra, cải cách thể chế giám sát quốc gia.