Các DN CNTT chưa được hưởng trọn vẹn ưu đãi về thuế

Các DN CNTT chưa được hưởng trọn vẹn ưu đãi về thuế

VietTimes -- Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vì thiếu sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, nên các ưu đãi về thuế với doanh nghiệp CNTT theo quy định tại Nghị quyết 41 của Chính phủ hiện vẫn chưa được đưa vào thực tiễn để thu hút nguồn nhân lực CNTT và khuyến khích sự phát triển của ngành.