Các công ty công nghệ khổng lồ như Facebook, Amazon, Google và Apple sẽ bị trừng phạt nếu nước Mỹ có tân Tổng thống vào năm 2020?

Các công ty công nghệ khổng lồ như Facebook, Amazon, Google và Apple sẽ bị trừng phạt nếu nước Mỹ có tân Tổng thống vào năm 2020?

VietTimes – Một ứng viên đang chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2020 vừa đưa ra một kế hoạch, theo đó một số công ty công nghệ lớn sẽ bị trừng phạt vì những hoạt động độc quyền và gây tổn hại đến sự riêng tư của người dùng.