Có gì đặc biệt trong Luật ủy quyền quốc phòng Mỹ năm 2020? Chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc

Có gì đặc biệt trong Luật ủy quyền quốc phòng Mỹ năm 2020? Chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc

VietTimes -- Ngày 17/12, theo giờ Washington, Thượng viện Mỹ với số phiếu áp đảo, đã thông qua 783 tỷ USD trong Đạo luật ủy quyền quốc phòng (The National Defense Authorization Act, NDAA) năm 2020 mà Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua vào tuần trước. Ngoài việc đề cập đến việc thành lập quân chủng vũ trụ và tăng lương cho quân đội Mỹ, đặc biệt dự luật còn có nhiều vấn đề liên quan đến Trung Quốc.