Thừa Thiên Huế: Người dân phản ánh bất cập và giám sát xử lý qua smartphone

Thừa Thiên Huế: Người dân phản ánh bất cập và giám sát xử lý qua smartphone

VietTimes -- Tại Thừa Thiên Huế, người dân đã có thể phản ánh, kiến nghị về những bất cập trong đời sống xã hội với chính quyền trực tiếp bằng smartphone, hoặc qua website của Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh. Quá trình tiếp nhận, xử lý và kết quả được đăng tải để người dân có thể giám sát quá trình đến khi ra kết quả cuối cùng.