Bổ nhiệm hai Tân thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bổ nhiệm hai Tân thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và và ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã  hội.
Tạm đình chỉ công việc ông Lê Phước Hoài Bảo

Tạm đình chỉ công việc ông Lê Phước Hoài Bảo

VietTimes -- UBND tỉnh Quảng Nam đã bị tạm đình chỉ công việc đối với ông Lê Phước Hoài Bảo - giám đốc Sở KHĐT – để thực hiện thủ tục kiểm điểm theo kết luận vi phạm trước đó của Ủy ban kiểm tra trung ương. Công việc tại Sở KHĐT tạm thời giao cho một phó giám đốc phụ trách.