Cổ đông Hòa Phát sẽ đón “mưa tiền” khi nào?

Cổ đông Hòa Phát sẽ đón “mưa tiền” khi nào?

VietTimes – “Mưa tiền” này chính là cổ tức năm 2017 mà các cổ đông CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã chứng khoán: HPG) sắp được chia. Nhưng nhấn mạnh rằng, HPG sẽ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, chứ không phải bằng tiền mặt.