Chi cục BVMT Hà Tĩnh kết luận bùn thải của Formosa là chất thải công nghiệp thông thường ?

Chi cục BVMT Hà Tĩnh kết luận bùn thải của Formosa là chất thải công nghiệp thông thường ?

VietTimes – Tờ Lao động dẫn lời ông Lê Quang Hòa – Giám đốc Cty CP Tư vấn xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh cho biết, vào tháng 1/2016 Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TNMT Hà Tĩnh đã ký đã kết luận bùn thải của Formosa “là chất thải rắn công nghiệp thông thường”