Bao giờ hết tư duy “ăn xổi”?

Bao giờ hết tư duy “ăn xổi”? Updating

VietTimes -- Trong thời kinh tế thị trường, khi mà giá trị đạo đức, nhân cách, danh dự, nhân phẩm, liêm xỉ... bị đồng tiền chi phối mãnh liệt thì tư duy “ăn xổi” vốn bị dè bửu lâu nay trở thành “mốt”, ăn sâu vào hồn cốt nhiều người, nhiều tổ chức. Nó như virus độc hại, lây lan nhanh chóng, là căn bệnh đe dọa, làm hoen ố “giấy thông hành” của dân tộc.