Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017

VietTimes -- Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng; quy định mới về lệ phí đăng ký doanh nghiệp; lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017.